با عرض خير مقدم به شما بازديدکننده گرامي ، شما به سايت اطلاعاتي شرکت صنعتي همارشتن وارد شده ايد . در اين سايت ، هرچه بيشتر با شرکت همارشتن و همچنين محصولات گوناگون همارشتن آشنا خواهيد شد . سعي ما بر اين بوده است تا با ارتباط هرچه بهتر و بيشتر با شما مخاطب گرامي ، ضمن بهره گيري از نظرات و پيشنهادات سازنده شما در جهت رشد هرچه بيشتر کيفي محصولات، گام برداريم .

اخبار کوتاه همارشتن
سرمقاله - پول‌شویی، مخرب اقتصاد کشور ( فروردین 1393 )

پول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد. این کار دارای شیوه‌های متفاوت و متنوعی است که این شیوه‌ها به عواملی نظیر نوع خلاف انجام‌شده، نوع نظام اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آنجا خلاف صورت گرفته است، بستگی دارد.