ارسال کانکسهای سرویس بهداشتی و حمام اهدایی به مناطق سیل زده

با توجه به نیاز هموطنان در شهر ها و روستا های سیل زده به کانکس های سرویس بهداشتی و تجربه گذشته گروه صنعتی همارشتن در ساخت و ارسال این کانکس ها به منطقه زلزله زده کرمانشاه ، امسال هم همزمان با سیل خانمان برانداز در شهرهای مختلف کشور ، این گروه صنعتی تصمیم بر این امر گرفت که با ارسال کانکس سرویس بهداشتی و حمام اندکی از دشواری شرایط هموطنان خود در مناطق سیل زده بکاهد.
نظر به اینکه تاکنون تعداد50 عدد کانکس سرویس بهداشتی و حمام اهدایی با کمک های نقدی این شرکت و سایر همراهان همیشگی اعم از اعضای محترم انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران ، شرکت ها و افراد خیر توسط شرکت همارشتن ساخت و به مناطق ارسال شده است، از شما دعوت میکند در صورت تمایل به شرکت در این امر خیر یا جهت اطلاع از شماره حساب ها با تلفن گروه صنعتی همارشتن 88609000-021 و یا تلفن های انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران 09101625202 تماس حاصل فرمایید .