شماره تلفن :

021-8860-9000

شماره فکس :

021-8821-1748

آدرس ایمیل :

info@homareshtan.com

آدرس دفتر :

آدرس:تهران - یوسف آباد، انتهای خیابان شصت و شش، نبش اتوبان کردستان، پلاک 38

آدرس کارخانه :

شهرستان الیگودرز،جاده الیگودرز به ازنا. روبروی شهرک برناباد